Mentor

Som mentor støtter du op om en studerende med et handicap. Det kan dreje sig om en studerende på en ungdomsuddannelse eller på en videregående uddannelse.
Formålet med mentorstøtten er, at den studerende (mentee) får mulighed for - trods sit handicap - at gennemføre sin uddannelse på lige fod med alle andre. Mentorstøtte kaldes også specialpædagogisk støtte.
Bruger - Hjælper Formidlingen leverer specialpædagogisk støtte ud fra en samarbejdsaftale, som vi har indgået med Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Se også: Opret en profil og søg job hos os

Arbejdsopgaver
Jobbet som mentor kan fx bestå i at hjælpe med at skabe rammer og struktur om projektopgaver og holde overblik over pensum og frister for opgaveaflevering. Andre opgaver kan være at støtte sin mentee i at indgå i sociale sammenhænge i forbindelse med gruppearbejde og lignende.

Det kan fx være relevant, hvis den studerende har en psykisk funktionsnedsættelse som ADHD eller autisme.
Mentorstøtten afhænger altid af handicappet og de konkrete vanskeligheder, det medfører på studiet.
Som mentor skal man afhjælpe eller kompensere følgerne af handicappet - men støtten må ikke anvendes som lektiehjælp eller andet, der stiller støttemodtageren bedre end sine medstuderende.

Se også: Kom godt i gang som mentor

Arbejdsforhold
Mentorer tilbydes faglig udvikling i form af deltagelse på workshops og supervisionsforløb.
Du kan arbejde som mentor i dagtimerne, om aftenen eller i weekender. Arbejdstiden tilrettelægges i en dialog med din mentee. Det er ikke muligt at arbejde på fuld tid. Langt de fleste mentorer er selv studerende.
På ungdomsuddannelserne, hvor der er mange skemalagte timer, vil hovedparten af mentorstøtten dog skulle ydes på uddannelsesstedet – fx i tilknytning til opgaveskrivning i en bestemt periode.
Løn og øvrige ansættelsesforhold for mentorer følger Bruger - Hjælper Formidlingens overenskomst med FOA.

Vi stiller krav om:

  • Indsigt i den studerendes uddannelse
  • Fremvisning af straffeattest
  • Fleksibilitet i forhold til arbejdstider
  • Indlevelsesevne og situationsfornemmelse.

Se også: Mentorer på gruppesupervision

Se ledige job i Bruger - Hjælper Formidlingen under: Ledige jobs

KontaktSofus Rossing
Ydelseschef
sr@formidlingen.dk

 

 

For Simone Dalskov Hvilsby er jobbet som mentor en god vej til at arbejde studierelevant

Læs mere...
 
 
 
 
 
 
Tlf. 3634 7900
Fax. 3634 7919
Tlf. 7026 2709
bhf@formidlingen.dk
CVR 25477154
 

Vil du modtage vores nyhedsbrev?

loader