Mentor/Støtteperson

Som mentor/støtteperson støtter du op om en studerende med et psykisk handicap. Det kan dreje sig om en studerende på en ungdomsuddannelse eller på en videregående uddannelse.
Formålet med mentorstøtten er, at den studerende (mentee) får mulighed for - trods sit handicap - at gennemføre sin uddannelse på lige fod med alle andre. Mentorstøtte kaldes også specialpædagogisk støtte.
DUOS leverer specialpædagogisk støtte ud fra en samarbejdsaftale, som vi har indgået med Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Se også: Opret en profil og søg job hos os

Arbejdsopgaver
Jobbet som mentor/støtteperson kan fx bestå i at hjælpe med at skabe rammer og struktur om projektopgaver og holde overblik over pensum og frister for opgaveaflevering. Andre opgaver kan være at støtte sin mentee i at indgå i sociale sammenhænge i forbindelse med gruppearbejde og lignende.

Det kan fx være relevant, hvis den studerende har en psykisk funktionsnedsættelse som ADHD eller autisme.
Mentorstøtten afhænger altid af handicappet og de konkrete vanskeligheder, det medfører på studiet.
Som mentor/støtteperson skal man afhjælpe eller kompensere følgerne af handicappet - men støtten må ikke anvendes som lektiehjælp eller andet, der stiller støttemodtageren bedre end sine medstuderende.

Mere info for dig, der lige er blevet mentor/støtteperson:
Kom godt i gang som mentor

Mere info til dig, der er mentee:
Kom godt i gang med SPS

Arbejdsforhold
Mentorer/støttepersoner tilbydes faglig udvikling i form af deltagelse på workshops og supervisionsforløb.
Du kan arbejde som mentor i dagtimerne, om aftenen eller i weekender. Arbejdstiden tilrettelægges i en dialog med din mentee. Det er ikke muligt at arbejde på fuld tid. Langt de fleste mentorer er selv studerende.
På ungdomsuddannelserne, hvor der er mange skemalagte timer, vil hovedparten af mentorstøtten dog skulle ydes på uddannelsesstedet – fx i tilknytning til opgaveskrivning i en bestemt periode.
Løn og øvrige ansættelsesforhold for mentorer følger DUOS´overenskomst med FOA.

Vi stiller krav om:

  • Indsigt i den studerendes uddannelse
  • Fremvisning af straffeattest
  • Fleksibilitet i forhold til arbejdstider
  • Indlevelsesevne og situationsfornemmelse.

Se også: Mentorer på gruppesupervision

Se ledige job i DUOS: Ledige jobs

 

 

For Simone Dalskov Hvilsby er jobbet som mentor en god vej til at arbejde studierelevant

Læs mere...
 
 
 
 

Vil du tilmeldes vores nyhedsbrev?

loader
Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik.  læs mere
Ok