Kom godt i gang som mentor

mentor

Her kommer nogle informationer om dine arbejdsopgaver som mentor/støtteperson og nogle gode råd til at etablere et godt samarbejde med din mentee.

Opstarten
Vores erfaring er, at de bedste mentorforløb indledes med et møde mellem dig og din mentee. Her kan I afstemme forventningerne til støtteforløbet og lægge en realistisk plan for jeres samarbejde i det kommende semester.
Det er især vigtigt at prioritere de områder, hvor din mentee har mest brug for støtte og at fastlægge mødefrekvens, mødesteder og andre måder at  kommunikere på.
Det er også vigtigt, at du bruger tid på at skaffe dig et vist kendskab til den studerendes daglige studiemiljø.

Om din mentee
Som mentor/støtteperson vil du blive knyttet til en mentee. Din mentee er en studerende med en psykisk funktionsnedsættelse, der giver særlige vanskeligheder i forhold til at gennemføre en uddannelse.
Din mentee har fået bevilliget mentorstøtten efter lov om specialpædagogisk støtte (SPS) som kompensation for funktionsnedsættelsen.

Dine opgaver som mentor
Mentor betyder egentlig rådgiver eller vejleder, og det er netop med udgangspunkt i denne rolle, at du skal støtte din mentee i sit studie.
Som mentor/støtteperson skal du være med til at kompensere din mentee for de særlige vanskeligheder, som han eller hun har i forhold til at gennemføre sin uddannelse. Vanskelighederne ytrer sig bl.a. som problemer med overblik, struktur og
planlægning og overholdelse af deadlines ved opgaveskrivning og eksamenstilmelding.
Nogle mentees har også svært ved at indgå i sociale sammenhænge i forbindelse med undervisning, gruppearbejde og lignende.

Konkret vil dine arbejdsopgaver som mentor bestå i at:

  • hjælpe med at søge og anskaffe studiematerialer og litteratur
  • formidle opgaveformuleringer og bistå med at skabe struktur i skriftlige opgaver
  • styrke din mentees motivation til at deltage i forelæsninger, læsegrupper, gruppearbejde på lige fod med andre bistå ved tilmelding til nye fag, eksaminer og ved aftaler om deadlines og afleveringsfrister
  • styrke din mentee i at opnå en social tilknytning til sit uddannelsessted
  • styrke din mentees bevidsthed om egne styrker og svagheder for at fremme hans eller hendes selvstændighed på studiet
  • hjælpe din mentee med at planlægge og strukturere sit studiearbejde.

Bemærk at du som mentor/støtteperson kun kan yde støtte ud fra de gældende regler om specialpædagogisk støtte. Derfor skal du kontakte DUOS, hvis du oplever behov eller ønsker om andre typer af støtte end de ovenfor nævnte.
Det kan fx være ønske om hjælp til konkret løsning af den studerendes studieopgaver, kontakt til sociale myndigheder, lægebesøg og morgenvækning.
Alt sammen opgaver som det kan være relevant for din mentee at få støtte til, men som henhører under anden lovgivning og derfor ikke skal udføres af dig som mentor.

Kontakt
SPS-kontoret
Tlf. 3634 7900
sps@duos.dk

Hent vores foldere:

Kom godt i gang som støtteperson/mentor på længerevarende videregående uddannelser.pdf

Kom godt i gang som mentor på ungdomsuddannelser og korte og mellemlange uddannelser.pdf

 
 
 

Vil du tilmeldes vores nyhedsbrev?

loader
Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik.  læs mere
Ok