Om os

Bruger - Hjælper Formidlingen er Danmarks største private leverandør af hjælp og støtte. Vi har 20 års erfaring med at hjælpe børn og voksne, der har behov for kompenserende støtte på grund af sygdom, handicap eller psykiske og sociale vanskeligheder.

Vores ydelser leveres på baggrund af relevante paragraffer i Serviceloven, Sundhedsloven, Uddannelsesloven samt Arbejdsmarkedsloven. Hjælpen og støtten omfatter mentorstøtte, socialpædagogisk støtte, specialpædagogisk støtte, praktisk hjælp og personlig pleje samt respiratorisk overvågning og pleje.

Arbejdsopgaverne varetages af 70 funktionærer samt af 4.050 udførende medarbejdere, der hjælper mere end 2.700 borgere over hele landet. Ydelserne tager udgangspunkt i borgerens situation og individuelle behov og bidrager til selvstændighed og samfundsdeltagelse.

P. P. Handicapservice er med virkning fra den 26. juni 2017 blevet en del af Bruger - Hjælper Formidlingen A/S.

Kvalitet
Vi arbejder løbende på at forbedre kvaliteten af vores ydelser. I vores arbejde med kvaliteten vægter vi høj faglighed og tæt dialog med borger og myndighed. Indsatsen tilrettelægges ud fra borgerens behov og eventuelle mål, og støtten udmøntes i et tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde. Vi opretholder en meget høj leveringssikkerhed.

Ansættelsesforhold
Bruger – Hjælper Formidlingen har overenskomst med FOA. Overenskomsten skaber faste rammer om løn- og ansættelsesforhold – herunder betaling under barsel og sygdom - for de fleste af vores ansatte. Vores overenskomst med FOA er en del af vores strategi for at udvikle virksomheden og være en attraktiv arbejdsplads. 

Kommunikation
Vi ønsker en åben dialog med alle parter omkring os og er klar til at svare på spørgsmål om drift og udvikling af vores virksomhed.

Arbejdsmiljø
Vi lever op til Arbejdsmiljølovgivningen og gennemfører løbende arbejdspladsvurderinger hos borgerne. Som struktur for vores arbejde med arbejdsmiljøet benytter vi et online APV-system, og vi afholder kurser i bl.a. førstehjælp og ergonomi og udarbejder forflytningsvejledninger for den enkelte hjælpeordning. Ved et uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet den 17. december 2015 har vi fået en grøn smiley.

Økonomi
Vores omsætning var i 2015 på DKK 597 mio. Det er ambitionen, at det årlige overskud efter skat udgør i størrelsesordenen 4-5% per år. Bruger - Hjælper Formidlingens årsregnskaber kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996.

Følg os:

facebook linkedin twitter insta 

Vi tilbyder hjælp og støtte til børn og voksne

Læs mere...
 
 
 
 
 
 
Tlf. 3634 7900
Fax. 3634 7919
Tlf. 7026 2709
bhf@formidlingen.dk
CVR 25477154
 

Vil du modtage vores nyhedsbrev?

loader