Vi tilbyder

tilbyder_final

I samarbejde med kommuner, regioner og staten tilbyder vi respiratorisk overvågning, praktisk hjælp og omsorg, ledsagelse, specialpædagogisk støtte og socialpædagogisk støtte.

Vores ydelser tager altid udgangspunkt i borgerens perspektiv og behov. De kan være tilrettelagt ud fra en socialpædagogisk, en specialpædagogisk eller en sygeplejefaglig og rehabiliterende tilgang. Vi tager desuden afsæt i vores erfaring med, hvad der giver effekt for den enkelte borger. På den måde er vi med til at understøtte borgerens udvikling og livskvalitet og sikre, at man opnår mest muligt med at bevilge ydelsen.

Kompetencer
Vores udførende medarbejdere har forskellig uddannelsesmæssig baggrund. De faglærte medarbejdere kan fx have en uddannelse som pædagog, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent. Vores ufaglærte hjælpere tilbydes kurser og sidemandsoplæring på jobbet.

Med ca. 300 respiratorbrugere og har vi et særligt indblik i de respiratoriske hjælpe- og plejeopgaver og i de handicaps og sygdomme, der påvirker vejrtrækningen. Vores respiratoriske medarbejdere arbejder på delegation fra Rigshospitalet Glostrup Respirationscenter Øst (RCØ), hvorfra de modtager systematisk oplæring gennem et sidemandsoplæringsprogram.

Kvalitet
Vi arbejder løbende på at forbedre kvaliteten af vores ydelser på baggrund af borgernes ønsker og behov. Udgangspunktet for hvert enkelt hjælperteam er at skabe det bedst mulige match med borgerens ønsker. Samtidig giver vores akut- og vikarteam størst mulig sikkerhed for, at borgerne altid modtager den hjælp, der er bevilget.
I forbindelse med en hjælpeordning garanterer vi fuld tryghed for borgeren og optimale vilkår for driften af ordningen gennem effektiv rekruttering, ubetinget leveringssikkerhed og et grundigt kendskab til de gældende regler.

Bruger - Hjælper Formidlingen som samarbejdspartner
Vi tilbyder at varetage ansvaret for alle de administrative og rådgivningsmæssige opgaver, der relaterer sig til en hjælpeordning. Det vil sige, at vi står for alt fra hjemmebesøg, rekruttering, ansættelse og instruktion af hjælpere, vagtplanlægning, lønadministration, rådgivning og vejledning af brugeren.

Borgeren, de bevilgende myndigheder og eventuelle pårørende og andre involverede parter behøver derved kun at henvende sig ét sted for at få overblik og svar på de mange spørgsmål, der naturligt opstår i forbindelse med det at have en hjælpeordning. Borgeren og de udførende medarbejdere omkring ham eller hende knyttes til en af vores rådgivere, der fungerer som en fast kontaktperson ved alle henvendelser.

Hent vores inspirationskatalog: Hjælp til selvhjælp - med borgeren i centrum.pdf

Kontakt
Sofus Rossing
Ydelseschef
sr@formidlingen.dk

Følg os:

facebook linkedin twitter insta

 
 
 
 
 
Tlf. 3634 7900
Fax. 3634 7919
Tlf. 7026 2709
bhf@formidlingen.dk
CVR 25477154
 

Vil du modtage vores nyhedsbrev?

loader