Viden

Bruger - Hjælper Formidlingen leverer personlig hjælp og støtte, der kompenserer borgere for et handicap. Vi leverer desuden støtte til borgere, der har psykiske og sociale vanskeligheder. Denne støtte har bl.a. til formål at motivere borgeren til at bruge samfundets muligheder og egne ressourcer med henblik på at få et mere selvstændigt og meningsfuldt liv.

Vores tilgang
Vores ydelser tager altid udgangspunkt i borgerens perspektiv og behov. De kan være tilrettelagt ud fra en socialpædagogisk, en specialpædagogisk eller en sygeplejefaglig og rehabiliterende tilgang. Vi tager desuden afsæt i vores erfaring med, hvad der giver effekt for den enkelte borger. På den måde er vi med til at understøtte borgerens udvikling og livskvalitet og sikre, at man opnår mest muligt med at bevilge ydelsen.

Lovgrundlaget
Vores ydelser til borgere, der har behov for hjælp og støtte, følger bevillinger efter paragraffer i Sundhedsloven, Serviceloven og Uddannelsesloven. Vi tilbyder et bredt og dybt kendskab til lovgrundlaget bag vores ydelser og viden om at gøre brug af mulighederne i de enkelte paragraffer. 

Se også: Lovgivning

Kompetencer
Vores udførende medarbejdere har forskellig uddannelsesmæssig baggrund. De faglærte medarbejdere kan fx have en uddannelse som pædagog, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent. Vores ufaglærte hjælpere tilbydes kurser og sidemandsoplæring på jobbet.

Med ca. 300 respiratorbrugere og har vi et særligt indblik i de respiratoriske hjælpe- og plejeopgaver og i de handicaps og sygdomme, der påvirker vejrtrækningen. Vores respiratoriske medarbejdere arbejder på delegation fra Rigshospitalet Glostrup Respirationscenter Øst (RCØ), hvorfra de modtager systematisk oplæring gennem et sidemandsoplæringsprogram.

Vi tilbyder hjælp og støtte til børn og voksne

Læs mere...
 
 
 
 
 
 
Tlf. 3634 7900
Fax. 3634 7919
Tlf. 7026 2709
bhf@formidlingen.dk
CVR 25477154
 

Vil du modtage vores nyhedsbrev?

loader